10 000 kr till forskning för Duchennes Muskeldystrofi

Idag har vi donerat 10 000 kr till Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning i en insamling med mål att samla in minst 40 000 kr. Insamlingen görs på Inspons.se. Vi utmanar alla i vårt nätverk att göra en insats för den här grymma sjukdomen som idag inte har något botemedel.

Donation Max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar våra kunder som givit oss ekonomiska möjligheter att stötta!

Hälsningar,

Petra Palmgren Lindwall, VD

Inbjudan till inspiration och dialog – Hur blir mitt bolag attraktivt för någon att köpa?

Growth Academy Logga specialGrowth Academy drivs av Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB i syfte att kompetensutveckla entreprenörer i tillväxtföretag. Vi vill bjuda in kunder, samarbetspartners, entreprenörer och företagsledare att delta i att lyssna på, och ha dialog med, IFSs Fredrik vom Hofe om hans konkreta erfarenheter av att förvärva flera bolag och hur han ser på det utifrån köparens perspektiv och vad gör ett attraktivt företag att köpa?

Attraktiv Exit

Många entreprenörer och företag tänker att de en dag ska sälja sitt bolag för att t.ex. starta och finansiera en helt ny verksamhet, andra projekt eller till och med andra entreprenörer. Från det att man bestämt sig för att göra en exit så finns det massor med saker att tänka på och förbereda sig på. Ta chansen att få verklighetsförankrade tips och råd om hur en köpare tänker när de köper bolag och vad som kan göra ditt bolag attraktivt vid en exit.

Innehåll

FvHAlla entreprenörer och ägare ställer sig förr eller senare frågan; Hur gör jag en framgångsrik exit? Kom och lyssna på Fredrik vom Hofe, Group Senior Vice President Business Development och medlem av IFS (www.ifsworld.com) koncernledning, när han delar med sig av sina erfarenheter att förvärva mindre teknologibolag från entreprenörer. Hur bygger jag min verksamhet så att jag skapa maximalt värde vid en exit? Vad värderar en köpare när han/hon utvärderar ett förvärvsobjekt? Hur sätter man ett pris på sitt bolag? Dessa och många fler frågor kommer Fredrik att med hjälp av exempel från ”verkliga livet” diskutera under sin presentation.

Dag: Tisdagen den 24 juni 2014

Tid: kl. 09.00 – 10.30

Plats: Hos Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB, Chalmers Innovation, Stena Center 1D, konferensrum ”Kyrkan”

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Till anmälan, senast 20 juni

Inbjudan Attraktiv Exit

Varmt välkommen!

Petra Palmgren Lindwall, VD Growth Academy

Ett samarbetet med:

palmgren.lindwall_logo_cmyk

Sök Affärsutvecklingscheckar för tillväxt

Sveriges små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Tillväxtverket stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.

Är du företagare med en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom nya eller utvecklade kunderbjudanden eller genom att närma dig en internationell marknad?

Genom Tillväxtverkets regionala samarbetspartners kan du som företagare söka stöd från Tillväxtverket för att förverkliga dina idéer.

Det är möjligt att söka stöd från båda programmen för olika projekt under 2013. Observera att beslut kommer att tas löpande och att alla medel kan vara beslutade efter sommaren.

Läs mer

Investeraravdrag för nystartade och unga företag

För att öka drivkrafterna att investera i mindre företag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2013 och ska nu skickas ut på remiss.

Tillgång till kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga företag samt för expansiva och innovativa företag. Dessa företag kan dock ha svårt att finna extern finansiering. Därför aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2013 att ett investeraravdrag bör införas. Genom investeraravdraget får den som investerar i ett mindre företag en skattelättnad i samband med investeringen.

Inom Finansdepartementet har en promemoria med ett förslag till investeraravdrag utarbetats och denna promemoria skickas nu på remiss. Remisstiden går ut den 26 november 2012.

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år. För att kunna göra ett maximalt avdrag krävs då en investering om 1 300 000 kronor. De sammanlagda tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Detta får till följd att förslaget bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

Läs mer

Calculator for funding and equity

If you’re a first-time entrepreneur, there can be a lot of confusing financial jargon to deal with — especially when you’re raising funding. If you don’t want to get screwed, some things are probably worth fighting over so that you don’t get screwed, but others probably won’t make a difference. Which is which? You can find plenty of viewpoints online, but now Y Combinator-backed startup SmartAsset has released a Startup Economics calculator, which shows you exactly how each financial decision can affect the money you make when you sell to Google (or, you know, whatever).

Read more on Techcrunch