Innovationskraft – unik studie om Google

På plats i Kalifornien har Annika Steiber ägnat närmare ett år åt att studera hur företaget Google leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Studien bygger på djupintervjuer av 28 anställda. De har bland annat själva fått ranka olika tänkbara förklaringar till Googles förmåga att om och om igen utveckla nya tjänster som människor vill använda sig av.

– Mjuka faktorer spelar en oerhört stor roll, framför allt den företagskultur som grundarna bar med sig från början och som sen har utvecklats medvetet för att styra hela företaget mot ständig innovation, säger Annika Steiber, som nu lägger fram sin doktorsavhandling.

– Slående är också det fokus Google har på att få in rätt individer i företaget och utveckla dem.

Dessa två faktorer samverkar. Individens ställning inom Google är väldigt stark. Företaget lägger stora resurser på omfattande rekryteringsprocesser där många medarbetare får tycka till för att få in rätt personer i organisationen, och på att socialisera och utveckla individer.  Därmed säkrar företaget att människor med olika erfarenhet och bakgrund kommer in i Google samtidigt som man odlar en gemensam värdegrund kring beteende kollegor emellan, men också utåt, enligt Annika Steiber.

Organisationen är även byggd för att stärka kulturen, och stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi. Att vara ”googley” innebär att en anställd beter sig i enlighet med företagets värderingar. Detta begrepp är idag internt dokumenterat hos Google och består av elva olika ”egenskaper”. Att ha passion för att förändra världen genom Internet, att vara smart och att vara icke-politisk är tre av dem. Att göra gott är en fjärde – ”Don’t be evil”. Många intervjuade vittnade om att de attraherades till företaget på grund av de här uttryckta värderingarna.

Ett av Googles primära fokus är att behålla sin unika och starka kultur, som fungerar som ett dagligt rättesnöre för samtliga anställda och som genererar önskade beteenden. För detta har företaget exempelvis skapat rollen Chief Culture Officer, CCO. Man har lokala kulturteam världen över. Bolaget följer också upp, på ett transparent sätt, att de anställda följer företagets uttalade värderingar.

Inställningen hos och sammansättningen av högsta ledningen – men också styrelsen – är fundamentet bakom Googles drivkraft för innovation, hävdar Annika Steiber i sin avhandling. Grundarna är också skaparna av företagets kultur. Många av dagens värderingar bygger på övertygelser som grundarna hade när de en gång startade bolaget. Dessa värderingar är nu väl integrerade i ledarskapsstil, organisationsstruktur, processer och incitament, hävdar Annika Steiber.

– Googles organisation och dess förmåga att stötta innovativitet i företaget har utvecklats och förändrats över tiden, vilket är en förutsättning i en föränderlig omvärld.

Studien av Google är den första empiriska forskningsstudien av sitt slag i världen. Den kan utgöra grund för en bättre förståelse för hur företag kan leda och organisera sig till en bättre innovationsgrad, menar Annika Steiber, som hoppas kunna fortsätta med liknande studier i andra organisationer.

Annikas avhandling

The Future of Corporate Innovation and Entrepreneurship

Almost every large company understands it needs to build an organization that deals with the ever-increasing external forces of continuous disruption, the need for continuous innovation, globalization and regulation.

But there is no standard strategy and structure for creating corporate innovation.

We outline the strategy problem in this post and will propose some specific organizational suggestions in follow-on posts.

Läs hela artikeln.

————————————————————————————————————————————————-

Lessons Learned

  • Continuous disruption will be the norm for corporations in the 21st century
  • Continuous innovation – in the form of new businesses-  will be the path for long term corporate survival
  • Current corporate organizational models are inadequate for the task

Open Source Entrepreneurship

Steven Blanks, pappa till ”Customer Development” och författare till ”Fours Steps To Epiphany”, är en av våra husgurus inom området kunddriven affärs- och produktutveckling. Han har en egen blog där han skriver om sin filosofi, sina erfarenheter och tips för entreprenörer. Nu delar han med sig av sitt livslånga entreprenörskap – missa inte det! Läs mer här.

Switzerland, Sweden Are World’s Most Innovative Countries

By Jennifer M. Freedman

Switzerland, Sweden and Singapore are the most innovative countries in the world, according to a study by the United Nations World Intellectual Property Organization and Insead that found a wide gap between rich and poor nations.

Innovation is an important engine of growth and new jobs, the Global Innovation Index 2012, which ranked 141 economies, showed. The index considered institutions, human capital and research, infrastructure and market and business sophistication as well as as the results of innovation such as patents and software in determining how countries fared.

“Policies to promote innovation are critical to the debate on spurring sustainable economic growth,” WIPO Director General Francis Gurry said in a statement from Geneva. “The downward pressure on investment in innovation exerted by the current crisis must be resisted. Otherwise we risk durable damage to countries’ productive capacities. This is the time for forward- looking policies to lay the foundations for future prosperity.”

Finland ranked fourth, followed by the U.K., the Netherlands, Denmark, Hong Kong, Ireland and the U.S.

Canada, which came in at No. 8 last year, is the only economy exiting the top 10 while the U.S. fell from seventh place due to shortfalls in areas such as education and human resources.

Brazil, Russia India and China, the four largest emerging markets known as BRICs, need to invest further in their innovation capabilities, according to today’s report. While China ranks fifth in terms of knowledge and technology outputs, both it and India face weaknesses in their innovation infrastructure and environment, the study indicated. Brazil’s ranking dropped the most among the BRIC nations.

“Innovation is becoming the spearhead of competition — at a regional level, on a national level and for companies,” said Alcatel-Lucent SA (ALU) Chief Executive Officer Ben Verwaayen. “How to deal with that challenge will determine the destiny of competiveness for all players.”

Läs artikeln på Globe Forum