Erbjudande

För oss är affären i fokus och det är där vi har vår erfarenhet och kompetens. Alla delar i ett företag skapar värde för bolaget och vi jobbar specifikt med det affärsstrategiska såsom t.ex. affärsmodell, värdeerbjudande, kunddriven affärsutveckling, finansiering och styrelse.

Våra tjänster vänder sig främst till små och medelstora bolag som antingen är i nystart, i tillväxt eller i någon slags förändring samt  innovations- och entreprenörsintensiva och tillväxtorienterade miljöer.

Lämna en kommentar