Inkubatorresurs

Vi har lång erfarenhet av inkubatorarbete från en av Sveriges äldsta och ledande inkubator med en såddfinansieringsfond. Inkubatorer är en fantastisk möjlighet för innovatörer och entreprenörer att förverkliga sina affärsdrömmar. Vi vill vara med och hjälpa innovatörer och entreprenörer att växa genom inkubatorer och vill vill vara med och hjälpa inkubatorer att växa genom innovatörer och entreprenörer.

Vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet till nystartade inkubatorer, inkubatorer som kommit en bit på vägen men vill utvecklas vidare, företagsinterna inkubatorer och andra innovations- och entreprenörsintensiva och tillväxtorienterade miljöer.

Vi erbjuder rådgivning och att vara bollplank kring bl.a.:

  • Inflödeshantering
  • Förinkubatorprocess
  • Inkubatorprocess
  • Alumniprogram
  • Inkubatornära fond och affärsängelnätverk
  • Inkubatornära ekosystem för framgångsrika inkubatorföretag
  • Erbjudande för inkubatorföretag

Övrigt:

  • Utbildning av olika verktyg för bolagsbyggande; affärsmodellering, mål- och aktivitetsplanering, kunddriven affärsutveckling men också annan utbildning såsom professionell styrelse, ägardirektiv, kapitalanskaffning
  • Affärscoachingsresurs för inkubatorer som inte har egna coacher

Lämna en kommentar