Investerarresurs

Då vi har erfarenhet av att jobba med bolag finansierade med bidrag, mjuka lån, försådd-, sådd- och riskkapitalfinansiering samt genomlysning och beslut av bolag för investering så vill vi gärna erbjuda offentliga, privata och kommersiella investerare ett antal olika tjänster.

Inflödeshantering

Utifrån era investeringskriterier kan vi hjälpa till med att hantera hela eller delar av er inflödeshantering. Vi har bra verktyg och rutiner för att effektivt ta fram de bolag som matchar de kriterier om ni vill ska vara uppfyllda för att en investering över huvudtaget ska kunna vara aktuell.

Då vi har verktyg och metoder för inflödeshantering kan vi också vara er behjälpliga med att ta fram bra processer för att ni själva ska bli effektiva i er hantering av bolag för investeringar.

Inför investering

Till oss kan ni outsourca hela eller delar av processen för att genomlysa ett bolag inför ett beslut om investering. Vi kombinerar bra genomlysningsverktyg med kvalitativa samtal med bolaget och dess intressenter och en muntlig och skriftlig återkoppling till er som investerare. I vår genomlysning så lägger vi stort fokus på organisation, affärsmodell och potential.

Har ni redan genomfört en egen genomlysning men behöver någon som gör en 2nd opinion av den så kan vi även hjälpa er med detta.

Vi har även uppdrag där vi ingår i investeringskommitté och är med att ta beslut om investeringar baserat på investeringskriterier och portföljstrategi.

Efter investering (för aktiva ägare)

Är ni en ägare som vill vara aktiv i era portföljbolag så kanske ni inte alltid har egna relevanta resurser utan behöver kombinera en resurs som är insatt i er strategi men också relevant för vad bolaget behöver för att nå önskade affärsposition.

  • Vi är med och säkerställer att bolaget har en handlingsplan för önskad affärsposition
  • Vi hjälper bolaget att definiera sin nuvarande affärsmodell men även att ta fram hypoteser om framtida konkurrenskraftiga affärsmodeller
  • Vi hjälper bolaget att från grunden förstå vilket kundvärde de levererar till prioriterade kundsegment
  • Vi kan genomlysa struktur, rutiner och dokumentation för att säkerställa att bolaget har de processer och rutiner de behöver för den fas de befinner sig i. Det kan t.ex. dokumentation och rutiner för styrelsearbete, bolagsstämmor, emissioner, etc.
  • Styrelsearbete – vi är gärna er representant i styrelsen under förutsättning att vi även har kompetens som matchar det som bolaget behöver för att nå sin önskade affärsposition

Lämna en kommentar