Utbildning

Vi arrangerar affärsfokuserade utbildningar i egen regi, tillsammans med våra samarbetspartners eller på uppdrag av våra kunder. Vi har färdiga utbildningsmoduler men kan också skräddarsy en utbildning efter dina önskemål. Vi utbildar genom föreläsningar, seminarium, workshops och längre program.

Utbildningsmoduler

Vi erbjuder olika utbildningsmoduler som fokuserar på affärskritiska frågeställningar.

Affärsutveckling – och planering

  • Introduktion till Business Model Canvas – en metod för affärsmodellering
  • Introduktion till Customer Development – en metod för kunddriven affärsutveckling
  • Introduktion till Business Idea Identification – en metod för att hitta affärspotential i ny teknik
  • Introduktion till I-Map – en metod för insikts- och motivationsbaserad handlingsplan

 Styrelse & Ägare

  • Funderar du på att ta styrelseuppdrag?
  • Ägardirektiv – skapa bra förutsättningar för styrelsen att göra sitt jobb!
  • Vad innebär det att ha en professionell styrelse?

Riskkapitalanskaffning

  • Vad man ska tänka på när man tar in riskkapital och hur en finansieringsprocess kan se ut
  • Pitcha för investerare

Program

Executiveprogrammet är ett personligt utvecklingsprogram där fokus kan vara starta eller bygga vidare på ditt företag, stärka din yrkesroll och personliga utveckling. Det är Du som bestämmer vilken fråga eller frågor du vill fokusera på under programmets gång. Du gör det tillsammans med andra som i sin tur har sina frågor – ett delande som ger enorm energi och utveckling i förtroende utveckla och dela med andra.

Programmet innehåller ca 10 halvdagar samt två internat spritt över 1 år. Varje tillfälle kommer att innehålla dialog och reflektion i mindre eller större grupper och några tillfällen kommer innehålla övningar och tematiska föreläsningar. Minst 7 deltagare och maximalt 12 deltagare. Vi håller till i centrala Göteborg. Programmet genomförs i samarbete med Rino Senses AB.

Programupplägg

Ring eller maila oss om du vill anmäla dig eller har frågor om Executiveprogrammet.

Skräddarsytt

Självklart kan vi också anpassa en utbildningsinsats efter dina önskemål. Du bestämmer innehåll, längd och format och vi levererar själva eller med hjälp av våra samarbetspartners.

Vi har erfarenhet av att utbilda akademiker, forskare, innovatörer, entreprenörer, VD:ar, ägare till små och medelstora bolag, ledningsgrupper i små och medelstora bolag, affärsutvecklare, affärscoacher och andra personer som jobbar i innovations- och entreprenörsintensiva och tillväxtorienterade miljöer.

Lämna en kommentar