Styrelsearbete

En styrelse är oerhört viktig för organisationens framgång. Styrelsen ska säkerställa att organisationen uppnår sina mål.

Rådgivning kring professionell styrelse

I början av en organisations resa så brukar alla ägarna själva sitta som ledamöter i styrelsen. Efter ett tag så kanske man känner att man vill utveckla bolaget vidare och att man behöver ta in personer som har vana att arbeta i en styrelse, som har kompetens kring regelverket kring styrelsearbete, som besitter kompetens som är relevant för affären och som man inte själv besitter, etc.

Vi erbjuder rådgivning till ägare som funderar på att ta in externa ledamöter och därmed ha en professionell styrelse.

Styrelseutvärdering

Det är otroligt viktigt att den befintliga styrelsen speglar de kompetenser organisationen behöver för att uppnå sina mål. Kompetens kan vara branscherfarenhet, marknadskunskap, teknikkunskap, styrelseerfarenhet, attityd till sitt styrelsearbete och tid att lägga ner på sitt styrelseuppdrag.

Vi erbjuder utvärdering av styrelsen och dess arbete genom enkäter, personliga intervjuer, gap-analys av organisationens målbild och dess krav på kompetens i styrelsen och styrelsens sammansättning, sammanställning och rekommendationer.

Styrelserekrytering

Ni har redan konstaterat att ni behöver förändra i er styrelse eller komplettera den befintliga styrelsen.

 • Vi erbjuder gapanalys av organisationens målbild och dess krav på kompetens i styrelsen och styrelsens sammansättning för att komma fram till en kravprofil.
 • Vi kan hjälpa till att ta fram innehållet i en rekryteringsannons och rekommendera kanaler för att exponera rekryteringen och även erbjuda vårt egna nätverk för sökning av kandidater.
 • Vi hjälper dig med kandidathantering och kan genomföra djupintervjuer, referenstagning och rekommendationer samt rådgivning gällande avtalsbitarna.

Styrelseuppdrag

Vi är själva engagerade styrelseledamöter i flera bolag. Då vi har utbildning inom styrelsearbete och erfarenhet av många bolag över längre tid så har vi oftast fått förtroendet att ansvara för ordföranderollen.

Den kompetens som vi tillför är:

 • Erfarenhet av styrelsearbete och styrelseformalia
 • Erfarenhet av bolag i tidig fas
 • Erfarenhet av forskningsbaserade bolag
 • Erfarenhet av teknikbaserade bolag
 • Bolag i tillväxt
 • Bolagsbyggande
 • Human Resource
 • Turn around
 • Finansieringsprocesser och finansiellt nätverk
 • Branscherfarenhet och nätverk inom ICT
 • Engagemang

 

Lämna en kommentar