Gemensam EU Patentdomstol

Efter mer än 30 år av långdragna förhandlingar har EU idag beslutat om en gemensam patentdomstol. Den nya patentdomstolen kommer att ha sitt huvudsäte i Paris, men med kompletterande enheter i London och München.

Läs mer

 

Kategori: