Growth Academy – kompetensutveckling för entreprenörer i tillväxtföretag

Growth Academy Logga specialPalmgren Lindwall Affärsstrategi har sedan start genomfört kompetensutvecklingsinsatser inom tillväxtorienterade områden. Vi har föreläst, faciliterat workshops och erbjudit ettåriga ledarskapsprogram för bl.a. studenter på Chalmers och Göteborgs Universitet, innovatörer, entreprenörer och företagsledare. Vi har haft fokus på tillväxt och hanterat områden som affärsmodellering, tillväxtstrategi, strategiskt styrelsearbete, ägardirektiv, organisationsutveckling, finansiering med riskkapital, m.m.

Nu tar vi det ett steg längre och smygstartar så smått Growth Academy med fokus på kompetensutveckling för entreprenörer i tillväxtföretag – lärande genom dialog ™.

Growth Academy kommer erbjuda:

  • Inspirationseminarier med case från verkligheten
  • Runda bordet samtal med affärskritiska frågor i fokus
  • Introduktion till verktyg för tillväxt
  • Workshops med tillväxtorienterade områden där du och ditt företag är i fokus
  • Ettåriga program för tillväxt där du arbetar med din personliga, professionella och företags utveckling

Vi kommer hantera ämnen såsom marknad, försäljning, produkt- och tjänsteutveckling, Skydd/IP, organisation, ekonomi, finansiering och strukturkapital.

Är du intresserad av att få information och inbjudningar från Growth Academy så skicka e-post till petra@growthacademy.se.

Lämna en kommentar