Investeraravdrag för nystartade och unga företag

För att öka drivkrafterna att investera i mindre företag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2013 och ska nu skickas ut på remiss.

Tillgång till kapital är en avgörande framgångsfaktor för nystartade och unga företag samt för expansiva och innovativa företag. Dessa företag kan dock ha svårt att finna extern finansiering. Därför aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2013 att ett investeraravdrag bör införas. Genom investeraravdraget får den som investerar i ett mindre företag en skattelättnad i samband med investeringen.

Inom Finansdepartementet har en promemoria med ett förslag till investeraravdrag utarbetats och denna promemoria skickas nu på remiss. Remisstiden går ut den 26 november 2012.

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år. För att kunna göra ett maximalt avdrag krävs då en investering om 1 300 000 kronor. De sammanlagda tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras. Detta får till följd att förslaget bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

Läs mer

Lämna en kommentar