Innovationskraft – unik studie om Google

På plats i Kalifornien har Annika Steiber ägnat närmare ett år åt att studera hur företaget Google leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Studien bygger på djupintervjuer av 28 anställda. De har bland annat själva fått ranka olika tänkbara förklaringar till Googles förmåga att om och om igen utveckla nya tjänster som människor vill använda sig av.

– Mjuka faktorer spelar en oerhört stor roll, framför allt den företagskultur som grundarna bar med sig från början och som sen har utvecklats medvetet för att styra hela företaget mot ständig innovation, säger Annika Steiber, som nu lägger fram sin doktorsavhandling.

– Slående är också det fokus Google har på att få in rätt individer i företaget och utveckla dem.

Dessa två faktorer samverkar. Individens ställning inom Google är väldigt stark. Företaget lägger stora resurser på omfattande rekryteringsprocesser där många medarbetare får tycka till för att få in rätt personer i organisationen, och på att socialisera och utveckla individer.  Därmed säkrar företaget att människor med olika erfarenhet och bakgrund kommer in i Google samtidigt som man odlar en gemensam värdegrund kring beteende kollegor emellan, men också utåt, enligt Annika Steiber.

Organisationen är även byggd för att stärka kulturen, och stötta sina individer att prestera och skapa nytt i linje med företagets filosofi. Att vara ”googley” innebär att en anställd beter sig i enlighet med företagets värderingar. Detta begrepp är idag internt dokumenterat hos Google och består av elva olika ”egenskaper”. Att ha passion för att förändra världen genom Internet, att vara smart och att vara icke-politisk är tre av dem. Att göra gott är en fjärde – ”Don’t be evil”. Många intervjuade vittnade om att de attraherades till företaget på grund av de här uttryckta värderingarna.

Ett av Googles primära fokus är att behålla sin unika och starka kultur, som fungerar som ett dagligt rättesnöre för samtliga anställda och som genererar önskade beteenden. För detta har företaget exempelvis skapat rollen Chief Culture Officer, CCO. Man har lokala kulturteam världen över. Bolaget följer också upp, på ett transparent sätt, att de anställda följer företagets uttalade värderingar.

Inställningen hos och sammansättningen av högsta ledningen – men också styrelsen – är fundamentet bakom Googles drivkraft för innovation, hävdar Annika Steiber i sin avhandling. Grundarna är också skaparna av företagets kultur. Många av dagens värderingar bygger på övertygelser som grundarna hade när de en gång startade bolaget. Dessa värderingar är nu väl integrerade i ledarskapsstil, organisationsstruktur, processer och incitament, hävdar Annika Steiber.

– Googles organisation och dess förmåga att stötta innovativitet i företaget har utvecklats och förändrats över tiden, vilket är en förutsättning i en föränderlig omvärld.

Studien av Google är den första empiriska forskningsstudien av sitt slag i världen. Den kan utgöra grund för en bättre förståelse för hur företag kan leda och organisera sig till en bättre innovationsgrad, menar Annika Steiber, som hoppas kunna fortsätta med liknande studier i andra organisationer.

Annikas avhandling

Sök Affärsutvecklingscheckar för tillväxt

Sveriges små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Tillväxtverket stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.

Är du företagare med en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom nya eller utvecklade kunderbjudanden eller genom att närma dig en internationell marknad?

Genom Tillväxtverkets regionala samarbetspartners kan du som företagare söka stöd från Tillväxtverket för att förverkliga dina idéer.

Det är möjligt att söka stöd från båda programmen för olika projekt under 2013. Observera att beslut kommer att tas löpande och att alla medel kan vara beslutade efter sommaren.

Läs mer

GU Holding satsar på sina företag och sin personal tillsammans med Palmgren Lindwall Affärstrategi

GU Holding Executive Program har tagits fram under 2012 och genomförs under ett års tid av Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB och Rino Senses AB med deltagare från inkubatorbolagen och GU Holdings egen personal.

Genom programmet får deltagarna möjligheten att utveckla sig som ledare, entreprenörer och affärsutvecklare under ett antal utbildnings- och träningstillfällen, vilka leds av Petra Palmgren och Rino Wennerholm, båda programansvariga. Deltagande inkubatorbolag utgörs av Alzinova, Cereduce, I-Tech, LuxBright, NemerPharma, PExA, Oncorena, samt Talkamatic. Deltagarna har idag en sådan roll i bolagen att de utövar kunskaper i affärsutveckling. Flera av dem är även idégivare och forskare vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln

Women on Corporate Boards Bring More Aggressive Action

It’s hardly news that there is a huge gender gap at the top of the private sector. Women make up just 16.6 percent of corporate board officers at Fortune 500 companies. Yet there’s increasing evidence that the companies that haven’t yet caught up to the 21st century suffer for their lack of diversity. A question remains: why exactly?

Read the whole article

 

The Future of Corporate Innovation and Entrepreneurship

Almost every large company understands it needs to build an organization that deals with the ever-increasing external forces of continuous disruption, the need for continuous innovation, globalization and regulation.

But there is no standard strategy and structure for creating corporate innovation.

We outline the strategy problem in this post and will propose some specific organizational suggestions in follow-on posts.

Läs hela artikeln.

————————————————————————————————————————————————-

Lessons Learned

  • Continuous disruption will be the norm for corporations in the 21st century
  • Continuous innovation – in the form of new businesses-  will be the path for long term corporate survival
  • Current corporate organizational models are inadequate for the task

Open Source Entrepreneurship

Steven Blanks, pappa till ”Customer Development” och författare till ”Fours Steps To Epiphany”, är en av våra husgurus inom området kunddriven affärs- och produktutveckling. Han har en egen blog där han skriver om sin filosofi, sina erfarenheter och tips för entreprenörer. Nu delar han med sig av sitt livslånga entreprenörskap – missa inte det! Läs mer här.

StartUp Pack

What do you do when you’ve shut down one startup before getting work on the next one? The answer, in Matthieu Vaxelaire’s case, is help out some other would-be entrepreneurs by launching a not-for-profit to give away 1,000 bundles of free web tools, each worth more than $10,000. These Startup Packs are available to startups that have launched in the last two years and raised no more than £250,000 in funding — largely on a first come, first served basis. Read more…