Intervju Petra Palmgren Lindwall

Realize Idéfabriken erbjuder fredagsföreläsningar och fredagen den 28 februari 2014 var vår Petra Palmgren Lindwall och pratade om ”Skaffa dig en grym konkurrensfördel”. I dialog med deltagarna pratade Petra vikten av Autonomi, Autenticitet, Agilitet och Att utsätta oss för det oförutsedda (klick-moment) som ingrediens för att skapa konkurrensfördelar.

Före föreläsningen så intervjuades Petra av Realize’s Erik Valvring om just konkurrens.

Bild Realize YouTube klipp

Lämna en kommentar