Uppdrag

Här hittar du exempel på uppdrag som vi levererat till våra uppdragsgivare:

 • Teamutvecklingsprogram för Marknad Varbergs organisation tillsammans med Rino Wennerholm på Rino Senses AB.
 • Workshop ”Affärsidé, Kundnytta och Affärsmodell” på Venture Cups poänggivande kurs för affärsutveckling.
 • Föreläsning om Innovation Management på MATIX-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg.
 • Business Coach på Connect Väst.
 • Mentor för Olofssons Bygg inom ramen för Connect Väst Mentorprogram.
 • Mentor för Franssons Rum inom ramen för ALMI Mentorprogram.
 • Processledare för paketering av erbjudande till finansiärer för finansiering av olika specifika verksamheter på Chalmers samt framtagning av processmodell för finansiering på uppdrag av Chalmers Kommunikation & Marknad och Utveckling & Relationer tillsammans med InnVinn.
 • Mentor för EWO EasyWayOut inom ramen för Connect Väst Mentorprogram.
 • Mentor för Christian Müller, Assistant Professor, Chemical and Biological Engineering, Polymer Technology vid Chalmers Tekniska Högskola inom ramen för Mentor4Research.
 • Seminarium om Entreprenörskap för IT Programmet på uppdrag av Chalmers Career Services och tillsammans med Amid Mofidi, grundare på Bokavard.se och Amer Mohammed, grundare av Healthy Heroes.
 • Teamutvecklingsprogram för Drivhuset Västs organisation tillsammans med Rino Wennerholm, Rino Senses AB.
 • Mentor för AdCourse inom ramen för Connect Väst Mentorprogram.
 • Workshop ”Genomförandeplan och risker” för Venture Cups poänggivande kurs för affärsutveckling.
 • Mentor för bulthaup inom ramen för ALMI Mentorprogram.
 • Jurymedlem i Venture Cup Väst, http://venturecup.se/tavling/jury-2/jury/.
 • Mentor för Generator inom ramen för ALMI Mentorprogram.
 • Affärscoaching i ägarfrågor och tillväxtfrågor för Matchii.
 • Ordförandeskapet i Byggingenjörsbyrån i Norden AB.
 • Framtagning av ny hemsida och film för Västmanlandsfonden.
 • Projektledning av implementationsprojektet för utveckling av 1:a Västmanlandsfonden innefattande omkategorisering till publikt bolag, implementation av crowd equity funding som finansiellt verktyg, marknadsföring och införsäljning av ”nya” fonden och nyemision.
 • Framtagning av beslutsunderlag till styrelse och ägare i 1:a Västmanlandsfonden för utveckling av verksamheten med inriktning på evergreenfondsupplägg, ny fondstrategi, crowd equity funding och nyemission.
 • Coaching av VD och ledningsgrupp i frågor kring operationella verksamheten och tillväxt för House Managementföretaget Passup.
 • Affärscoaching i tillväxtfrågor och tjänsteutveckling för Hallström Konsult.
 • Seminarium ”Innovation och Entreprenör” på uppdrag av Chalmers Career Services för studenter på IT-programmet åk 3. Seminariet genomfördes tillsammans med Amido AB, Mindmancer AB och Bokavard.se.
 • Workshop om Genomförandeplan och Riskhantering i Venture Cup 2013s poänggivande utbildning.
 • Affärscoaching, affärsrådgivning, finansieringsrådgivning och affärsmodellering för Tweaky, Appland, Block21 och LetUs på uppdrag av Framtidens Företag.
 • Affärsmodellering med Business Model Canvas för anställda på Drivhuset i Göteborg och Borås.
 • Översättning av delar av Business Model Canvas till svenska för Västerås Science Park.
 • Styrelseordförande för Amido AB.
 • Investment Manager för 1:a Västmanlandsfonden i Västerås.
 • Workshop ”Tillväxt och Nya Marknader” för entreprenörer inom Driva för Drivhuset.
 • Styrelseordförande Orthocone Innovation Technology AB i Göteborg.
 • Affärscoaching, affärsmodellering, affärsstrategiskt mål- och planeringsarbete för Withpeople.
 • GU Holding Executive Program för anställda vid GU Holding samt GU Holding Executive Program för GU Holdings portföljbolag; Alzinova AB, Talkamatic AB, Oncorena, NemerPharma AB, PExA, Uvis Light, Cereduce AB och I-tech AB.
 • Styrelseledamot 1:a Västmanlandsfonden i Västerås.
 • Föreläsning Business Model Generation för studenter inom ”Strategy, Creation and Change” på Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) på Chalmers Tekniska Högskola.
 • Mentor för Dag Bergsjö, PhD på Product Development vid Chalmers Tekniska Högskola inom ramen för Mentor4Research.
 • Interimsuppdrag som VD för 1:a Västmanlandsfonden i Västerås.
 • Föreläsning i Affärsmodellering för studenter på Entrepreneurship & New Bussiness Development vid Göteborgs Universitet.
 • Föreläsning, worskhop och examinator i Affärsmodellering för studenter i Knowledge Based Entrepreneurship vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet.
 • Affärsstrategisk rådgivning för Innovazione of Sweden.

Lämna en kommentar