Sök Affärsutvecklingscheckar för tillväxt

Sveriges små och medelstora företag har en stor tillväxtpotential. Idéerna finns men ibland saknas möjligheten att genomföra dem. Tillväxtverket stödjer företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga.

Är du företagare med en idé som kan få ditt företag att växa? Antingen genom nya eller utvecklade kunderbjudanden eller genom att närma dig en internationell marknad?

Genom Tillväxtverkets regionala samarbetspartners kan du som företagare söka stöd från Tillväxtverket för att förverkliga dina idéer.

Det är möjligt att söka stöd från båda programmen för olika projekt under 2013. Observera att beslut kommer att tas löpande och att alla medel kan vara beslutade efter sommaren.

Läs mer

Lämna en kommentar