Den svenska riskkapitalsektorns utveckling

Rapporten ”The current state of the venture capital industry” beskriver den svenska riskkapitalsektorns utveckling och struktur. Den ger ett internationellt pespektiv på den svenska riskkapitalsektorn och analyserar tillgången på riskkapital och alternativa finansieringsformer för nystartade företag. Rapporten är författad av Anna Söderblom från Handelshögskolan i Stockholm och ges ut av Entreprenörskapsforum. Ladda ner rapporten

Lämna en kommentar