Vi levererar workshop för Venture Cup 18/3

18/3 Genomförandeplan och risker

Vad kännetecknar en bra genomförandeplan? Hur identifieras beslut och åtgärder för att realisera affärsidén? Hur hanteras risker? Dessa är tillsammans med många andra frågetecken kommer vi att gå djupare in på under denna workshop.

Föreläsare: Petra Palmgren Lindwall, Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB

Praktisk info:
Tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl. 18-20 OBS! Ingen akademisk kvart!
Lokal: SEB-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Hitta rätthttp://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/hitta_ratt/

Digitalt material att tillgodogöra sig:

I Venture Cups podcast säsong 2 intervjuas ett antal entreprenörer som berättar som sin resa och hur de gick tillväga för att starta företag. Vi rekommenderar varmt att lyssna på dessa för att själv få inspiration och tips kring genomförandet av din affärsidé.

Lämna en kommentar