Typ: Event

Styrelseutbildningar hösten 2020

Inom ramen för Styrelseakademiens utbildningsprogram håller jag flertalet utbildningar under hösten 2020; certifieringsutbildningen Rätt Fokus för styrelsearbetare i SME-bolag, påbyggnadsutbildningarna Ökat Fokus Ordförande och Ökat Fokus Strategi.

Utbildningen ”Tookig – ur ett styrelseperspektiv”

Omvärlden förändras snabbt och ställer helt andra krav på morgondagens bolag. Styrelsen har yttersta ansvaret för bolaget och äger frågan om hur bolaget är hållbart och relevant idag, imorgon och i framtiden.

Arkiv