Event, Nyhet Publicerat: 6 november, 2023

Ny utbildning – Styrelsens roll i bolagets förändrings- och innovationskraft

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

När vi ska navigera i en föränderlig värld använder vi liknande sätt som vi gör i innovationsutveckling.

Innovation bör finnas på alla tillväxtföretags agenda – styrelsens strategiagenda!

Utbildningen ger dig förståelse och verktyg för att bidra till bolagets förmåga till förändring och innovationsutveckling för ökad konkurrenskraft. Hur kan styrelsen bidra till hashtag#resilienta organisationer?

Ur innehållet:

  • Hur vi kan definiera företagets värdeskapande och arbeta med affärsmodellsinnovation
  • Vad som skiljer förutsättningarna åt mellan befintlig och framtida affärsmodeller
  • Hur människor beter sig i osäkerhet och hur styrelsen kan leda i den kontexten
  • Fallgropar och framgångsfaktorer för lyckad förändringsledning

Utbildningen är en halvdag den 10 november i Stockholm med mig som lärare.

Info och anmälan:
Klicka här

Vill du veta mer?
Kontakta försäljningschef Camilla Åkerhielm på Styrelseakademien Stockholm

Dela

FacebookTwitterLinkedIn