Tidigare uppdrag och övriga meriter

Nedan kan du ta del av mina pågående och tidigare styrelseuppdrag samt relevanta utbildningar och övrig arbetslivserfarenhet. Tveka inte på att kontakta mig för kompletterande information eller referenser.

Ladda ner mitt CV
headerbild

Nuvarande styrelseuppdrag

 • Ordförande Bengt Dahlgren Göteborg AB (teknikkonsulter inom samhälls­byggnad)
 • Adjungerad till koncernstyrelsen för Bengt Dahlgren AB
 • Ordfö­rande i DH Solutions AB (IT/digitalisering)

Tidigare styrelseuppdrag

 • Ledamot Västmanlandsfonden (riskkapital)
 • Styrelseordförande Garantell AB (skyddslösningar med metallnät)
 • Styrelseordförande koncernstyrelsen Bengt Dahlgren AB (teknikkonsulter inom samhällsbyggnad)
 • Adjungerad Styrelseordförande Kanozi Arkitekter AB
 • Adjungerad Styrelseordförande Nordic Restaurant Group AB
 • Styrelseordförande Stendahls Group AB
 • Styrelseordförande Stendahls Reklambyrå AB
 • Adjungerad Styrelseordförande Conmore Ingenjörsbyrå AB
 • Ordförande AXS Nordic AB (fastighet/glas/dörrautomatiker)
 • Ordförande Prevecon Brand- och Riskkonsult AB (konsult/säkerhet)
 • Ordförande i Amido AB (publ) (IT/säkerhet)
 • Executive Committee Member i internationella nätverket TREAT-NMD för neuromuskulära diagnoser (intresseorganisation)
 • Ordförande Insamlingsstiftelsen för Muskeldystrofiforskning SMDF (intresseorganisation)
 • Ordförande Marknadsföreningen i Göteborg (intresseorganisation Marknadsföring & Sälj)
 • Ordförande i Västsvenska Mellanvårdsgruppen (Vård/Omsorg)
 • Styrelseledamot i Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU (intresseorganisation)
 • Ordförande i Byggingenjörsbyrån i Norden AB (bygg)
 • Styrelsesuppleant i Pusselhus Sverige AB (bygg)
 • Ordförande Infiniton AB (ytkemi)
 • Ordförande Mezmerize-e (IT/e-handel)
 • Ledamot i Sway Systems AB (IT/affärssystem)
 • Suppleant I TouchMe AB (IT/interaktivt media)
 • Ledamot I Craft Animation and Entertainment AB (IT/animering)
 • Ordförande Orthocone Innovation Technologies AB (displayteknik)
 • Ordförande Adfreight AB (media)
 • Ordförande Intertext Marketing AB (IT/webb)
 • Ordförande Stoneage Entertainment AB (IT/spel)
 • Ledamot i Syspiro Diagnostics AB (medicinteknik)

Arbetslivserfarenhet

 • VD/Affärsstrateg/Professionell Styrelseordförande/ledamot på Palmgren Lindwall Affärstrategi AB
 • VD i Growth Academy,
 • VD i 1:a Västmanlandsfonden (publ)
 • Investment Manager på 1:a Västmanlandsfonden i Västerås
 • Affärscoach/HR/Affärsängelnätverk på Chalmers Innovation företagsinkubator i Göteborg
 • Manager Global Training & Education på Nobel Biocare AB i Göteborg
 • Sales & Admissions Manager på EF Education i Schweiz
 • Chef Kundsupport & Back Office på Att Veta AB i Stockholm
 • Affärsutvecklare på WorldPort Communications Inc. i Stockholm
 • Systemchef IT-utveckling på Manpower AB i Stockholm
 • Sales & Marketing Manager på EF Multimedia i Stockholm
 • Produktchef på Bonnier Management Publishing i Stockholm
 • Projektledare på Hedin & Richter Reklambyrå i Göteborg
 • Marknadschef på Play Nöjesdistribution AB i Borås
 • VD på Referens Telemarketing AB i Göteborg
 • Projektledare på Svenska Mässan i Göteborg
 • Samt drivit egen verksamhet i två olika företag med inriktning på IT och Marknadsföring

Nuvarande uppdrag

 • Initiativtagare videopodden ”Oväntat” start 2023–pågående
 • Rådgivare Bolagsstyrning 1802 Group med Friday och OIO 2023–pågående
 • Senior Strategic Advisor IFK kliniken 2022-pågående
 • Initiativtagare till mentorprogrammet ”Unga Styrelsetalanger” 2022–pågående
 • Initiativtagare till podden ”Styrelsesnack” 2021–pågående
 • Advisor ”Entrepreneurs without borders” 2020–pågående
 • Expertkonsult Styrelse, Ledning och Affärsmodellering hos ALMI Företagspartner i Uppsala och i Mälardalen 2015–pågående
 • Ackrediterade lärare hos Styrelseakademien Sverige för utbildningarna Ökar Fokus Ordförande, Ökat Fokus Strategi och Rätt Fokus i Styrelsearbetet 2015–pågående

Tidigare uppdrag

 • Senior Strategic Advisor LumeoTech 2022–2023
 • Rådgivare Bolagsstyrning Garantell AB 2021–2022
 • Rådgivare Bolagsstyrning Holtab AB 2020
 • Medskapare till spelkonceptet ”Hur skulle du säga?” för styrelser
 • Nätverksledare för Connect Västs Styrelseordförandenätverk 2017-2020
 • Ackrediterad lärare på Styrelseakademien – för Rätt Fokus för SME
 • Business Coach på Connect Väst 2015–2020 / Expertkonsult Styrelse
 • Ledning och Affärsmodellering hos ALMI Företagspartner i Uppsala och i Mälardalen 2015 – 2020
 • Mentor inom Head Start 2015–2016
 • Mentor inom Connect Väst 2013–2021
 • Mentor inom Styrelsekraft 2013–2014
 • Venture Cup Väst Jury 2012–2020
 • ALMI Mentor 2012–2015
 • Föreläsare inom affärsutveckling på Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg samt Venture Cup 2010–2017
 • 1:a Västmanlandsfonden Investeringskommitté 2011–2016
 • Innovationslyftet, Chalmers Business Innovation, Affärscoach till bolaget Aluwave 2010–2011
 • Mentor4Research Mentor 2010–2014
 • Venture Cup Väst Feedback 2006–2012
 • Chalmers Entreprenörskola, CSE Jurymedlem Business Review 2007–2010, 2012, 2014
 • GIBBS Jurymedlem Business Review 2007–2014
 • Handelshögskolans Entreprenörsutbildning Bedömningskommitté 2009–2010
 • Mentor Sverige Mentor 2006–2007

Utbildning

 • DIHM Marknadsekonom på IHM
 • Psykologi på Göteborgs Universitet och Strategisk Personalarbete på Mittuniversitetet
 • UGL (utveckling av grupp och ledare)
 • Investment Management hos SVCA
 • Mentor hos Mentor Sverige och Projektledarutbildning hos Wenellgruppen
 • ”Tookigt ledarskap, att leda i osäkerhet” hos Drivhuset Göteborg
 • ”AI-driven verksamhetsutveckling” hos Kairos Future
 • ”AI för företagsledare och beslutsfattare” hos Dagens Industri Akademi
 • ”International Certified Future Strategist” hos Kairos Future.

Styrelseutbildningar

 • Styrelseakademiens Diplomutbildning Ökat Fokus Ordförande
 • Styrelseakademiens Diplomutbildning Ökat Fokus Strategi
 • Styrelseakademiens Diplomutbildning ”Vägen till börsen”
 • Spotlight Stock Markets styrelseutbildning i programmet ”Go Public”
 • Styrelseakademiens Ackrediteringsutbildning som lärare
 • Styrelseakademiens Diplomutbildning Master fokus i styrelsearbetet: Högre ordförandeutbildning
 • Styrelseakademiens Certifieringsutbildning Social Corporate Responsibility för styrelser
 • Styrelseakademiens Certifieringsutbildning Rätt Fokus i Styrelsearbetet
 • Handelskammarens Diplomutbildning i Styrelsearbete
 • Handelskammarens utbildning i Strategiarbete för Styrelsen
 • Styrelseakademien Grundläggande Styrelsearbete
 • Styrelseakademiens Diplomutbildning i Rätt Fokus för Noterade bolag (2016)