Vilka företag arbetar jag med?

Min expertis är bolagsstyrning för privata företag som vill utvecklas och växa. Varje företags resa är såklart unik och mognadsgraden varierar. Därför är min rådgivning alltid skräddarsydd utifrån din situation och du väljer själv hur stort engagemang du vill lägga tillsammans med mig.

headerbild
ikon

Privata aktiebolag

Jag arbetar främst tillsammans med ägare i privata aktiebolag; det ger en större frihet och det är också där jag har min främsta erfarenhet. Privata bolag styrs inte av lika många formella krav som noterade företag, vilket ger ett helt annat handlingsutrymme att fokusera på det som ger mest önskvärd effekt för aktieägarna. Jag gillar att arbeta med visionära grundare som drivs av ett syfte och har starka drivkrafter.

ikon

Företag med externa styrelseledamöter

Bland mina uppdragsgivare finns både företag med och utan externa styrelseledamöter, det vill säga styrelseledamöter utanför ägarkretsen. Om du tillhör den förra kategorin kan jag bland annat hjälpa er att fylla på med nya kunskaper kring hur ni praktiskt kan arbeta med bolagets strategi, hur ni förbättrar styrelsens omvärldsbevakning, hur ni utvecklar befintlig verksamhet tillsammans med innovationsarbete eller hur ni skapar goda förutsättningar för att bli ett högpresterande styrelseteam.

ikon

Företag utan externa styrelseledamöter

Jag har även arbetat med många företag där styrelsen helt består av ledamöter från ägarkretsen. Styrelsen kan då ta formen av en formaliastyrelse, med ett mer passivt styrelsearbete, där man tar beslut som ägare, styrelse och ledning i ett och samma möte. För att komma vidare mot era mål och växa bolaget kan det behövas en ny typ av styrning, där ägarnas olika roller förtydligas och skiljs åt.

Petra har hjälpt oss att rikta om vår försäljning och verksamhet där det fanns ett faktiskt behov av den produkt vi utvecklat, strukturera vårt styrelsearbete och varit delaktig i vår resa mot notering av bolaget.
Peo Emgård
Amido AB (publ)

När kommer jag in i bilden?

När bolagsstyrningen behöver moderniseras

Det är en självklarhet att vi utvecklar arbetssätten i vår operativa verksamhet för att möta våra medarbetares, kunders och intressenters behov. Med samma självklarhet behöver vi kontinuerligt utvärdera om vi har den bästa styrningen av bolaget som innebär att det är tydligt för alla vad man ska bidra med. Många gånger blir man hemmablind och då behövs utifrånperspektiv och extern kompetens för att se vad som behöver ändras och hur det ska göras.

När ni ska gå från ägarlett till ägarstyrt

De flesta företag kommer vid något tillfälle i sin utveckling till en punkt när man känner att den egna kompetensen och erfarenheten inte räcker till för att nå företagets vision. Man behöver helt enkelt få in andra som hjälper företaget att ta nästa steg. Det kan handla om att ta in externa ledamöter eller en verkställande ledning som inte kommer från ägarkretsen. Då behövs både tydlighet och uppdaterade arbetssätt som säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Inför ett generationsskifte

När en ny generation ska ta över i företaget behöver man ramar för hur det ska ske på bästa sätt. Man vill såklart att stafettpinnen ska lämnas över så smidigt som möjligt. Dessutom vill man ofta att den nya generationen ges verktyg som hjälper dem att förklara även för andra hur de ska förstå och bidra till ambitionerna framåt. I generationsskiften är det viktigt att ta hänsyn till familjebandens påverkan på bolagets utveckling framåt vilket kräver stor förståelse, respekt och erfarenhet.

När ni vill höja innovationsnivån i företaget

De allra flesta företag idag ser innovation som ett sätt att förbli relevanta och konkurrenskraftiga över tid. Dock är det inte alla företag som har erfarenhet och kompetens att arbeta med innovationsutveckling. För att sätta innovation på agendan inom företaget så behöver styrelsen ha en förståelse för vad som krävs för att få till innovationsarbete. Inte i teorin, utan i praktiken, utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Vid tillfälligt behov av extern styrelsekompetens

Ibland är det inte aktuellt att ta in externa ledamöter i styrelsen. Då kan möjligheten att ta in någon som adjungerande ordförande eller ledamot vara en lösning. Det innebär att befintlig styrelse har det formella ansvaret men får stöd av en adjungerande ledamot som ni ger närvaro- och yttranderätt i syfte att komplettera er egen erfarenhet och kompetens. Det kan handla om att man som ägare vill få till en annan dynamik i en befintlig styrelse, att man vill säkerställa bästa möjliga generationsskifte eller att man vill känna på hur det är att ha en extern ordförande. Anledningarna kan vara många, men det är ett sätt som inte är lika formellt som att välja in en ordinarie ledamot.

Vid kompetensutveckling av nuvarande styrelseledamöter

Många styrelseledamöter är specialister eller generalister inom ett visst fackområde. Ledamöter väljs in av ägarna för att man vill att de ska använda sin erfarenhet, kompetens och nätverk för att utveckla bolaget. Som styrelseledamot krävs det dock ytterligare kunskaper som inte rör detta. Man behöver bland annat kunskap om regler, personligt ansvar och formalia. Dessutom behövs kunskap om hur man på bästa sätt uppfyller ägarnas vilja inom ramen för både formella krav och praxis.

När bolagsstyrningen behöver moderniseras

Det är en självklarhet att vi utvecklar arbetssätten i vår operativa verksamhet för att möta våra medarbetares, kunders och intressenters behov. Med samma självklarhet behöver vi kontinuerligt utvärdera om vi har den bästa styrningen av bolaget som innebär att det är tydligt för alla vad man ska bidra med. Många gånger blir man hemmablind och då behövs utifrånperspektiv och extern kompetens för att se vad som behöver ändras och hur det ska göras.

När ni ska gå från ägarlett till ägarstyrt

De flesta företag kommer vid något tillfälle i sin utveckling till en punkt när man känner att den egna kompetensen och erfarenheten inte räcker till för att nå företagets vision. Man behöver helt enkelt få in andra som hjälper företaget att ta nästa steg. Det kan handla om att ta in externa ledamöter eller en verkställande ledning som inte kommer från ägarkretsen. Då behövs både tydlighet och uppdaterade arbetssätt som säkerställer att alla arbetar mot samma mål.

Inför ett generationsskifte

När en ny generation ska ta över i företaget behöver man ramar för hur det ska ske på bästa sätt. Man vill såklart att stafettpinnen ska lämnas över så smidigt som möjligt. Dessutom vill man ofta att den nya generationen ges verktyg som hjälper dem att förklara även för andra hur de ska förstå och bidra till ambitionerna framåt. I generationsskiften är det viktigt att ta hänsyn till familjebandens påverkan på bolagets utveckling framåt vilket kräver stor förståelse, respekt och erfarenhet.

När ni vill höja innovationsnivån i företaget

De allra flesta företag idag ser innovation som ett sätt att förbli relevanta och konkurrenskraftiga över tid. Dock är det inte alla företag som har erfarenhet och kompetens att arbeta med innovationsutveckling. För att sätta innovation på agendan inom företaget så behöver styrelsen ha en förståelse för vad som krävs för att få till innovationsarbete. Inte i teorin, utan i praktiken, utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Vid tillfälligt behov av extern styrelsekompetens

Ibland är det inte aktuellt att ta in externa ledamöter i styrelsen. Då kan möjligheten att ta in någon som adjungerande ordförande eller ledamot vara en lösning. Det innebär att befintlig styrelse har det formella ansvaret men får stöd av en adjungerande ledamot som ni ger närvaro- och yttranderätt i syfte att komplettera er egen erfarenhet och kompetens. Det kan handla om att man som ägare vill få till en annan dynamik i en befintlig styrelse, att man vill säkerställa bästa möjliga generationsskifte eller att man vill känna på hur det är att ha en extern ordförande. Anledningarna kan vara många, men det är ett sätt som inte är lika formellt som att välja in en ordinarie ledamot.

Vid kompetensutveckling av nuvarande styrelseledamöter

Många styrelseledamöter är specialister eller generalister inom ett visst fackområde. Ledamöter väljs in av ägarna för att man vill att de ska använda sin erfarenhet, kompetens och nätverk för att utveckla bolaget. Som styrelseledamot krävs det dock ytterligare kunskaper som inte rör detta. Man behöver bland annat kunskap om regler, personligt ansvar och formalia. Dessutom behövs kunskap om hur man på bästa sätt uppfyller ägarnas vilja inom ramen för både formella krav och praxis.

Petra leder styrelsearbetet på ett mycket professionellt sätt – strukturerat, resultatfokuserat, framåtriktat och med en bra balans mellan taktik och strategi. Dessutom lyckas hon skapa en dynamisk stämning i styrelserummet som gör hela styrelsen engagerad!
Fredrik vom Hofe
IFS AB

Hur ska man tänka kring externa styrelse-ledamöter och ägarstyrning?

Tveka inte på att kontakta mig om du är nyfiken på modern ägarstyrning, styrelseutveckling eller extern styrelsekompetens.

dekorativ

Kontakta mig