Typ: Nyhet

Styrelseutbildningar hösten 2020

Inom ramen för Styrelseakademiens utbildningsprogram håller jag flertalet utbildningar under hösten 2020; certifieringsutbildningen Rätt Fokus för styrelsearbetare i SME-bolag, påbyggnadsutbildningarna Ökat Fokus Ordförande och Ökat Fokus Strategi.

Arkiv