Nyhet Publicerat: 26 februari, 2024

Lättnader i kraven på hållbarhetsredovisning

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Jag tänker att många med mig är intresserade av nyheter kopplade till CSRD och lånar in det som Sofia Bildstein-Hagberg skrivit för Svenskt Näringsliv daterat 2024-02-15.

I den lagrådsremiss med förslag på genomförande av kraven på hållbarhetsredovisning enligt CSRD som nu överlämnats, föreslår regeringen att stora börsnoterade företag och koncerner med över 500 anställda ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 1 juni 2024.

Övriga stora företag och koncerner som omfattas av CSRD ska tillämpa de nya kraven på hållbarhetsredovisning första gången det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024, i enlighet med vad utredningen ursprungligen föreslagit.

Enligt förslagen i lagrådsremissen ska gränsvärdet för nettoomsättning höjas från nuvarande 350 till 550 miljoner kronor och gränsvärdet för balansomslutning höjas från 175 till 280 miljoner kronor. Gränsvärdet för antal anställda är fortsatt 250.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli.

I artikeln hittar du länkar till relevanta dokument.

Klicka här för att läsa artikeln.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn