Event Publicerat: 29 maj, 2021

Utbildningen ”Tookig – ur ett styrelseperspektiv”

Omvärlden förändras snabbt och ställer helt andra krav på morgondagens bolag. Styrelsen har yttersta ansvaret för bolaget och äger frågan om hur bolaget är hållbart och relevant idag, imorgon och i framtiden.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Styrelsen utövar ett ledarskap och styrning gentemot ägare, sig själva och ledningen. I en snabb omvärldsförändring kan vi inte bara leda som vi alltid; gjort med SMARTA mål, med befintliga arbetssätt och organisation utan vi behöver också förstå hur vi kan leda och skapa förutsättningar för mer osäkra kontexter där vi behöver vara med målsökande, hitta arbetssätt längs med gången och där heterogena arbetsgrupper tar sig fram bäst. Den här digitala utbildningen utgår ifrån forskning och praktiskt arbete presenterat i boken ”Tookig – att leda i osäkerhet” och hur man kan tänka och arbeta som styrelse.

Denna utbildningen riktar sig till dig som är bolagsägare med aktivt styrelsearbete, till dig som är aktiv som styrelsearbetare, till dig som vill engagera dig i styrelseuppdrag och till dig som arbetar konsultativt med bolagsägare, styrelser och ledning.

I den här utbildningen kommer vi:
– Resonera kring osäkra kontexter utifrån ett styrelseperspektiv
– Resonera kring styrelsens ansvar i att våra bolag behöver vara relevanta idag, imorgon och i framtiden
– Diskutera varför innovation behöver vara på styrelsens agenda
– Lära oss att skilja på målsökande projekt och målstyrda projekt
– Gå igenom varför vi behöver arbeta agilt och hur vi gör det
– Lära oss hur vi människor påverkas av osäkerhet, hur gruppdynamik fungerar och hur vi kan hantera det vi vårt ledarskap och styrning
– Resonera kring hur styrelsen kan leda och styra beroende på vilken ägarkonstellation, styrelsesammansättning och ledning vi har att göra med
– Arbeta med olika case och situationer

Det är en diplomutbildning om 10 timmar. Vi kör fysiska och digitala kurser under hösten 2021. Dom fysiska kurserna har vi på YesBox i Göteborg och dom digitala i Zoom.

Som deltagare får du nedan kursmaterial:
Boken ”Tookig – att leda i osäkerhet”, Liber 2020
Boken ”Loopa – affärsutveckling för entreprenörer”, Liber 2014
Boken ”Vägledning till god styrelsesed” en bok med styrelsepraxis för onoterade bolag, Styrelseakademien 2021
Kursmaterial

Kursledare 
Mariah ben Salem Dynehäll är en av författarna till böckerna ”Loopa” och ”Tookig”. Mariah arbetar som VD för Drivhuset Väst och är metodansvarig för Drivhuset i Norden. Hon har 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta med entreprenörskap och innovation.

Petra Palmgren Lindwall har sedan 2006 arbetat med styrelseuppdrag och har över 30 uppdrag i ryggsäcken. Hon är ackrediterad lärare på Styrelseakademien Sverige sedan 2015 och utbildar 200-300 deltagare per år i styrelsearbete, strategi och ordförandeskap.

Anmälan hittar du genom att klicka på Läs mer-knappen nedan.

Varmt välkommen!
Mariah & Petra

Läs mer

Dela

FacebookTwitterLinkedIn