Nyhet Publicerat: 27 oktober, 2023

Är du nyfiken på vad jag kan erbjuda?

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Att hjälpa ägare till att uppnå sina visioner med sitt bolag och bolagsbyggande är en av mina expertområden. Genom åren har jag stöttat ägare till små och medelstora bolag i olika branscher med att skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Många benämner det med att gå från ägarelett till ägarstyrt.

Det handlar om att skapa tydlighet i flera dimensioner och led. Allt ifrån tydliga ägardirektiv, tydlighet i hur man i sin affärsmodell skapar värde, att landa i vilka förutsättningar man utgår ifrån för att ta sig fram, hur harmoniserar man ägarvilja med strategi, taktik och varje medarbetares värdeskapande i vardagen och hur man ger sig bästa förutsättningarna för att lyckas.

Jag har haft ynnesten att träffa väldigt kunniga Stina Hedin i en styrelseutbildning som sedan fortsatte i samtal kring ägar- och bolagsstyrning. Stina äger och driver IFK Kliniken Rehab sedan många år och länge tillsammans med Anders Näs vid det operativa rodret.

Idag arbetar vi tillsammans med att öka tillväxten och få till en helhet som är hållbar över tid.

Hos IFK kliniken får alla ta del av den senaste rehabiliteringen inom ortopedi och idrottsmedicin. Den kunskapen och erfarenheten har man fått genom kontinuerlig vidareutbildning och många års samarbete med elitklubbar och enskilda idrottare. IFK klinikens målsättning är att med en helhetssyn medverka till att människor, så länge som möjligt, kan leva ett idrotts- och motionsaktivt liv. Man vänder sig till såväl elitidrottare som motionärer i alla åldrar med ambitionen att så snabbt som möjligt komma tillbaka efter skada.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn