Nyhet Publicerat: 12 februari, 2024

Nytt avsnitt i podden ”Styrelsesnack” med gästen Hanna Weiderberg

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Nytt avsnitt i podden ”Styrelsesnack” där jag samtalar med Hanna Weiderberg som är auktoriserad revisor på EY i Göteborg.

Hur bra samarbete har era styrelser med revisorn? Ibland kan jag själv uppleva att det är mer kring årsbokslut och årsstämma som styrelse och revisor har mer med varandra att göra och att det finns en outforskad potential att använda revisorns erfarenhet i fler frågor och områden som berör bolaget. Tänk så många bolag en revisor har insyn i och vilken erfarenhet de ofta besitter som ni kan använda er av.

Hanna och jag samtalar om revisorn som en av våra fyra bolagsorgan i den svenska bolagsstyrningsmodellen där både styrelse och revisor väljs av bolagsstämman. Vad är revisorns roll generellt sätt? Hur kan vi samarbeta på ett än bättre sätt än vad vi kanske gör idag? Stäm av året som kommer och planera för ett bra samarbete där revisorn definitivt är med och ser över våra arbetssätt och vår medelsförvaltning.

Självklart är jag ju också nyfiken på hur revisorns roll blir i och med EU-regleringen CSRD. Vad kommer det innebära för revisorn i sin roll men också för oss i styrelser då det kommer an ett annat ansvar för oss. Hållbarhetsrapporteringen ska ingå i förvaltningsberättelsen vilket är något nytt och då styrelsen skriver på så behöver man ta ett ansvar.

Hoppas du vill lyssna in på vårt samtal och att det ger dig nya insikter och perspektiv – trevligt lyssnande!

In och lyssna! Finns där poddar finns. Spotify, Podcaster hos Apple & PodBean.

Tack till Umami Produktion som hjälper till med ljudteknik och att få en bra slutproduktion.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn