Nyhet Publicerat: 26 november, 2022

Ska styrelsen kompetensutveckla sig ”någon annanstans”?

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Att vara riktigt vass som styrelseledamot kräver en ständig påfyllnad av nya kunskaper som man sedan kan omsätta i sitt styrelseuppdrag. En ledamot väljs med basen i sin erfarenhet, kunskaper och personlighet. Påfyllnaden fortsätter och min uppfattning är att många bolag tänker att styrelseledamöter ska kompetensutveckla sig någon annanstans än på sitt uppdrag medans medarbetare oftast erbjuds en avsatt peng för detta.

En styrelse ska arbeta strategiskt och gärna vara framåtlutad med en fot i framtiden. Det kräver omvärldsbevakning och analys och det kräver fördjupning inom, för bolaget, väsentliga områden. Att styrelsen som team SAMTIDIGT fyller på och kan resonera, reflektera och agera.

Bjuda in relevanta gäster för styrelsen att lyssna in samt delta på andra kompetenshöjande insatser. Att styrelsen har en egen budget för bland annat kompetensutveckling borde vara en självklarhet men sällan att det är så.

Många gånger så behöver styrelsen även anlita expertkompetens för att ta välgrundade beslut vilket innebär en kostnad.

Om styrelsen har en avsatt budget för kompetensutveckling så kommer styrelsen att se till att man kompetensutvecklar sig vilket är till gagn för alla parter.

Om vi inte utvecklar oss så avvecklar vi oss som Christer Olsson brukar säga.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn