Nyhet Publicerat: 12 januari, 2024

Styrelsens roll i ett bolags strategiarbete – en intervju med Boardeaser

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

Dela

FacebookTwitterLinkedIn

För att ett bolag ska kunna nå sina mål och sin vision behöver det finnas en strategi. Det behövs en tydlig riktning och ett tydligt fokus. Här har styrelsen en betydande roll – och du som styrelseledamot är viktig i samspelet med ägare, ledning och inom styrelsen.

Vi har pratat med Petra Palmgren Lindwall om styrelsens roll i strategiarbetet på små- och medelstora företag. Petra har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete. Hon arbetar i ett flertal olika styrelser och håller styrelseutbildningar för ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter i både noterade och onoterade bolag. Hon har också haft flera ledande befattningar på olika bolag, varit vd och suttit i ledningsgrupp – för att nämna några uppdrag. I den första av två artiklar får vi ta del av hennes erfarenhet och kunskap om styrelsens viktiga roll i bolagets strategiarbete.

LADDA NER GUIDEN HÄR.

Målet och syftet med en strategi​

Med en tydlig strategi får ditt bolag en övergripande plan för hur ni ska nå era långsiktiga mål. Ni får en plan för hur ni vill omsätta ägarviljan och ägardirektiven till handling och göra dem till verklighet. En genomarbetad strategi hjälper ditt bolag att planera och prioritera rätt insatser, skapa tydlighet och engagemang i organisationen och hantera oförutsedda händelser och utmaningar.

– Med ett tydligt mål i framtiden och en tydlig plan kan vi lättare kalibrera oss när det kommer till både hot, utmaningar och möjligheter. Med en långsiktig strategi kan vi sätta saker i rätt kontext och utifrån ett strategiskt perspektiv se om en viss insats är rätt eller inte, berättar Petra.

Om ni inte har en strategi på plats har ni inte heller något att sikta på eller något gemensamt att arbeta för. Det gör det svårt att optimera och använda bolagets resurser på rätt sätt och veta vad som är rätt och fel att göra, vilket gör att ni riskerar att bli ineffektiva. Men det påverkar också medarbetarna. Utan en tydlig riktning får medarbetare inte ett tydligt syfte med sitt arbete, och de riskerar att känna att det inte finns något tydligt och givande sammanhang. Det kan i sin tur leda till att ni tappar viktiga personer. Men med en tydlig strategi på plats kan ni skapa ett enat och välmående bolag.

– Alla vill känna att man gör nytta, bidrar och har ett sammanhang. En tydlig strategi skapar engagemang och motiverar de medarbetare som arbetar i bolaget, fortsätter Petra.

Styrelsens ansvar – ett hållbart företag över tid

Styrelsen har en avgörande roll i strategiarbetet. Som styrelse är du och dina kollegor ansvariga för bolagets långsiktiga överlevnad; för att skapa ett hållbart företag över tid. Beslutet om strategin är ett styrelsebeslut, och det är ni som ansvarar för att översätta ägarviljan och sätta mål för strategin i stort. Ni är också ansvariga för att sätta rätt ambitionsnivå för det strategiska arbetet, säkerställa att ni använder bolagets resurser på rätt sätt och att strategin faktiskt går att genomföra.

– Men det är stor skillnad på strategiarbetet för ett start-up och ett bolag med tusen anställda. Därför behöver styrelsen vara noga med att anpassa strategin efter bolagets förutsättningar så att man använder sina resurser så rätt och riktigt som möjligt, säger Petra.

Ni måste jobba med gapet, från nuläge till önskat läge. Att titta på luckan däremellan och vilka olika vägval och möjligheter som finns.

Petra Palmgren Lindwall, styrelseproffs

Mål, möjligheter och metoder

Som styrelse behöver du och dina kollegor bilda er en uppfattning om målet med er strategi och vad ni har för möjligheter att ta fram och efterleva den. Kanske behöver ni anställa fler kompetenser, utbilda befintliga medarbetare eller starta ett nytt bolag. Kanske behöver ni våga utmana organisationen för att ni ska nå dit ni önskar.

Men arbetet med strategin är ett samspel mellan flera, och som styrelse är ni beroende av bolagets resurser och medarbetarnas kunskap. Därför är det viktigt att delta i olika resonemang, skapa samsyn och se till att ni tillsammans är överens om var ni står och vart ni ska.

– Sen handlar det mycket om att jobba med gapet, från nuläge till önskat läge. Att titta på luckan däremellan och vilka olika vägval och möjligheter som finns.

Petra säger också att styrelsen bör ge utifrånperspektiv. Du och dina kollegor som arbetar i styrelsen är förmodligen med även i fler sammanhang, vilket gör att ni kan bidra med omvärldsbevakning och fler perspektiv än de som kommer inifrån bolaget. Våga dela dessa perspektiv! Många gånger gör de stor nytta.

Styrelsens ansvar i korta punkter ​

Som styrelse är du och dina kollegor alltså ansvariga för att:

  • ta fram den strategiska planen
  • sätta strategiska ramar utifrån ägardirektiv
  • strategin går att genomföra
  • skapa rätt förutsättningar
  • sätta rätt ambitionsnivå
  • bidra med utifrånperspektiv
  • se till att omsätta strategin i taktik och handling
  • säkerställa att bolagets resurser används på rätt sätt
  • löpande utvärdera, mäta och följa upp arbetet.

Vill du veta mer om strategiarbetet för styrelsens del?

Läs nästa artikel med mig hos Boardeaser. I den delas min kunskap och erfarenhet om vanliga utmaningar och fallgropar att undvika i strategiarbetet.

Här kan du komma i kontakt med mig om du behöver hjälp med frågor som rör ditt styrelsearbete.

Dela

FacebookTwitterLinkedIn